Dan planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje

22. 04. 2008. osovana je Udruga volontera Nove Gradiške. Čuvajmo naš planet, a našoj udruzi sretan 10. rođendan

Volonterski centar u zajednici

Volonterski centar u zajednici

projekt je Udruge volontera u godini 2018.

Ukoliko želite na bilo koji način

Ukoliko želite na bilo koji način

pomoći drugim ljudima, kontaktirajte nas putem e-mail adrese, Facebooka ili telefona

Da li trebamo volonterski centar u Novoj Gradiški?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Opis projekta

Kroz desetogodišnji rad Udruge volontera Nove Gradiške susreli smo se sa nekoliko problema vezanih za volontiranje građana u našem gradu. Ovim projektom ćemo pokušati riješiti dio tih problema i napraviti osnovne temelje za daljnji rad Udruge i promicanje vrijednosti volontiranja u Novoj Gradiški.
 Osnovni problem je mali broj osoba zainteresiranih za volonterski rad, a taj problem se nadovezuje na probleme o nedovoljnoj informiranosti za volonterski rad i za edukaciju građana vezanu uz volontersko djelovanje. Udruge i pojedinci koji volontiraju ili žele volontirati nisu povezani i ne djeluju koordinirano. Ne postojanje prostora za organizaciju i rad je dodatan problem koji treba riješiti.
 Navedene probleme rješavat ćemo podizanjem svijesti o volonterskom radu u javnosti preko novinskih i radio medija, vlastite web stranice, dvjema tribinama i sa nekoliko planiranih akcija na kojima će se dijeliti upitnici za volontersku bazu podataka. Jedan upitnik bi sadržavao osnovne podatke o osobi zainteresiranoj za volontiranje, školskoj spremi, dobi i području volonterskog interesa (socijala, ekologija, rad sa mladima i. sl.). Na taj način ćemo u slučaju potreba volontiranja za određeno područje imati  pripremljen profil volontera.
Drugi upitnik će biti anoniman, a pitanja će se odnositi na potrebe i prioritete u Gradu Nova Gradiška na području volonterskog rada te će to biti polazna točka za rad i planiranje budućih akcija.
 Unutar plana edukacije želimo licencirati jednog koordinatora volontera za što ćemo se obratiti nadležnim volonterskim centrima čiji djelatnici su stručno osposobljeni za edukaciju na području volonterstva.
 Da bi se volonteri pojedinci i volonterske udruge umrežile i međusobno surađivale, potrebna je jedinstvena organizacija koja bi bila polazna točka odakle bi se organizirale, sprovodile i koordinirale akcije. Osnivanje volonterskog centra povezanog sa drugim volonterskim centrima u Hrvatskoj može biti put za rješenje ovog problema

Problemi

Kroz protekli rad Udruge volontera utvrdili smo osnovne probleme vezane za volontersko djelovanje u našoj zajednici.

Utvrđene probleme svrstali smo u četiri skupine:

 1. Problem ljudskih kapaciteta: Ne postoji mreža stalnih volontera na koje se može računati, pojedinci i udruge zainteresirani za  volontiranje nisu povezani niti za to postoji centar koji vodi popis aktivnih volontera. 
 2. Problem prostornog kapaciteta:  Udruge i pojedinci zainteresirani za volontiranje nemaju primjereni prostor za rad i organizaciju rada, eventualnu edukaciju potencijalnih volontera.
 3. Problem informiranosti i edukacije:  Postoji slaba zainteresiranost za volonterski rad, a neki od razloga su niska razina educiranost i slaba informiranost građana o volontiranju.
 4. Problem organizacije: Problem organizacije je povezan sa prethodna tri problema. Ne postoji centralna  organizacija koja bi osmišljavala volonterske akcije na temelju potrebe zajednice te povezivala i koordinirala djelovanje osoba zainteresiranih za volonterski rad.

Ciljevi

Glavni cilj je potaknuti i unaprijediti volonterski rad u Novoj Gradiški.

Specifični ciljevi su.

 1. Povećati broj volontera za 100% u slijedećih godinu dana:  U trenutnoj bazi volontera koju vodi Udruga imamo tek 20 volontera koji žele aktivno volontirati pa zato smatramo da postotak koji smo odredili nije prevelik. Vrlo vjerojatno je da će taj postotak na kraju godine biti mnogo veći od planiranog.
 2. Informiranje i edukacija: Da bi se povećao broj volontera u zajednici, odnosno da bismo dobili što više dobrovoljaca registriranih u našoj bazi volontera namjeravamo promicati vrijednosti volontiranja putem medija, interneta, plakata i  sa nekoliko akcija na kojima će se provesti upitnici i biti dijeljeni leci s kojima će se promovirati volonterstvo.  U planu su i dvije tribine vezane za volontiranje, a gosti predavači će biti predstavnici iz volonterskih centara u Požegi i Osijeku.
 3. Osnivanje volonterskog centra:  Osnivanje volonterskog centra koji okuplja i educira volontere, informira javnost te osmišljava i planira akcije na osnovi potreba zajednice te na taj način doprinosi jačanju razvoja volonterskog djelovanja u Novoj Gradiški.
 4. Osigurati vlastiti prostor za rad: Za bolju organizaciju i nesmetano djelovanje organizacije potrebno je osigurati vlastiti prostor za rad.

 Očekivani rezultati

Očekivani kvantitativni rezultati odnose se na rad za slijedećih godinu dana mjerljivi u postotcima i brojem odrađenih aktivnosti:

-povećanje aktivnog broja volontera za 100% u narednih godinu dana
-dvia edukacijska predavanja s temom aktivnog volontiranja u zajednici
-četiri volonterske akcije
-izraditi  i provesti upitnik s temom vezanom za volonterski rad na uzorku od 300 – 500 osoba
-izraditi upitnik za bazu aktivnih  volontera
-licencirati jednog koordinatora volontera
-osnovati volonterski centar
-osigurati vlastiti prostor za rad

Očekivani kvalitativni rezultat:

Očekujemo povećanu zainteresiranost javnosti za volonterski rad, povećanje broja aktivnih volontera i spremnost naše organizacije da planira i organizira volonterski rad.
Podizanje svijesti javnosti, a napose mlađe populacije o značaju volonterskog djelovanja.

Korisnici obuhvaćeni projektom

Izravni korisnici volonterskog centra su volonteri, bez obzira na dob, spol, socijalni i ekonomski status. 

Neizravni korisnici su pojedinci, neformalne grupe, neprofitne i profitne organizacije i institucije koje prepoznaju vrijednost volontiranja i žele sudjelovati u njegovu razvoju te na taj način aktivno graditi zajednicu u kojoj žive.
Volonterski centri su organizacije čija je misija da kroz volontiranje potiču na humanost, solidarnost, toleranciju, poštivanje različitosti, mir i zajedništvo te da na taj način djeluju na dobrobit zajednice i društva u cjelini.

Volonterski centar u pravilu je organizacija civilnog društva koja radi na podizanju kvalitete života građana svih dobnih i drugih kategorija kroz zadovoljavanje sljedećih potreba:

- samoaktualizacija (učenje i ostvarivanje svojih mogućnosti i potencijala),
- razvoj altruizma (svjesno ponašanje s ciljem pomaganja drugima),
- kreativno i korisno ispunjavanje slobodnog vremena.

Predvđene aktivnosti za provedbu projekta

 

Aktivnost

Nositelj ili odgovorna osoba

Vremensko razdoblje

Očekivani rezultati

Izrada anketnog upitnika i upitnika za bazu podataka

Nino Kapetanić

travanj

Izrađena pitanja za anketni upitnik i upitnik za bazu podataka

Postavljanje upitnika na vlastitu web stranicu

Nino Kapetanić

travanj

Upitniku mogu pristupiti svi na

Humanitarna razmjena, anketiranje građana

Zlata Ivanišević

svibanj

Volonterska akcija, povećan broj aktivnih volontera

Dan jabuka, anketiranje građana

Zlata Ivanišević

listopad

Volonterska akcija, povećan broj aktivnih volontera

Humanitarna razmjena, anketiranje građana

Zlata Ivanišević

listopad

Volonterska akcija, povećan broj aktivnih volontera

Edukacija za koordinatora volontera

Ivanišević - Kapetanić

Tijekom godine

Educiran jedan član Udruge za koordinatora volontera

Tribina o volonterstvu

Volonterski centar Požega

Tijekom godine

podizanja svijesti o značenju volontiranja i aktiviranju mladih volontera za dobrobit zajednice

Tribina o volonterstvu

Volonterski centar 

Tijekom godine

podizanja svijesti o značenju volontiranja i aktiviranju mladih volontera za dobrobit zajednice

Osnivanje Volonterskog centra

Ivanišević - Kapetanić

Tijekom godine

Osnovan volonterski centar

Ples volontera

Zlata Ivanišević

prosinac

Prezentacija završenog projekta (brošure, web stranica, radio, putem turističke zajednice)

Odrađene aktivnosti u 2018. godini

 

Aktivnost

Nositelj ili odgovorna osoba

Vremensko razdoblje

Rezultat

Izrada anketnog upitnika i upitnika za bazu podataka.

Nino Kapetanić

travanj

Izrađena pitanja za anketni upitnik i upitnik za bazu podataka.

Sudjelovanje na edukaciji za organizatore volontiranja "Uvod u menadžment volontera" u požegi u organizaciji Udruge Oppidum i Volonterskog centra Osijek. Nino Kapetanić 07. svibanj  Educiranje članstva
Obilježavanje Dana Europe na Trgu kralja Tomislava Zlata Ivanišević, Miroslav Balint 12. svibanj Promidžba rada Udruge.

Održivost projekta

Osnivanjem volonterskog centra uz učvršćivanje suradnje sa ostalim volonterskim centrima stvorit će se početna točka za  razvoj, napredak, promicanje i dugoročno planiranje volonterskog rada u našoj lokalnoj zajednici.

Osnovni podaci

Udruga volontera Nove Gradiške

Kralja Petra Krešimira IV br. 13

35 400 Nova Gradiška

Registarski broj: 12001082

OIB: 51366924061

RNO: 0073245

tel: 098 688100

 Facebook logo png

udrugavolonterang@gmail.com