smile

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

naslovnao namaakcijegalerijakontakt

akcije

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

statut udruge

 
 

   - Osnove volonterstva

   - Mjesec borbe protiv ovisnosti

   - Svjetski dan jabuka

   - Europski tjedan mladih

   - Temeljna načela volontiranja

   - Volontiranje za Gračanicu

   - Zakon o volonterstvu 

   - Etički kodeks volontera

    -Volontiranje u Gunji

Osnove volonterstva

Volonterstvo je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju i oblikuju demokratske promjene u svakom suvremenom društvu. Ujedno je i osnova koja omogućuje građanima uključivanje u društvene procese. Davanjem svog slobodnog vremena, znanja i iskustva, entuzijazma i energije, građani tako značajno doprinose razvoju svoje zajednice i društava u cjelini. Volontiranje osnažuje pojedince, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje, štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije i ima potencijal kohezivnog elementa u društvu.

Cilj Etičkog kodeksa je poticati razumijevanje i prihvaćanje propisanih načela i standarda te njihovu primjenu u svakodnevnoj organizaciji i pružanju volonterskih usluga. Etički kodeks predstavlja minimalni zajednički sustav koji organizatori volontiranja i volonteri prihvaćaju u svom području djelovanja. Pisan je na razini općenitosti koja organizatorima volontiranja omogućuje razradu propisanih standarda sukladno načelima organizacije, poštujući tako specifičnosti organizacije, a posebno potreba korisnika volonterskih usluga. Organizatori volontiranja mogu biti pravne osobe kojima primarna svrha nije stjecanje profita: udruge, zaklade, fondacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Slijedom dinamičnog procesa razvoja civilnog društva uopće, a posebice u domaćem kontekstu, Etički kodeks podložan je provjerama te potrebnim izmjenama i dopunama koje će zasigurno poticati i iskustvo provedbe Zakona o volonterstvu u praksi.

Etički kodeks sastoji se od Uvoda, Preambule, Temeljnih načela, Etičkih standarda i Završnih odredbi.


PREAMBULA


Etički kodeks volontera donosi Nacionalni odbor za razvoj volonterstva temeljem stavka 1. članka 23. Zakona o volonterstvu (NN 58/7) i predstavlja skup vrijednosti, načela i standarda kojima se usmjerava proces organiziranog uključivanja volontera u aktivnosti za opću dobrobit. Ovim se Etičkim kodeksom promiču najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. Etički kodeks počiva na načelu da je volonterstvo temelj civiliziranog društva i od vitalne važnosti za razvoj (sudioničke) demokracije jer se, kroz sudjelovanje u društvenim procesima, jača i osobna odgovornost građana volontera. Sukladno tomu, cilj Etičkog kodeksa je promicanje pozitivne prakse volontiranja i primjene načela i standarda volonterstva među organizatorima volontiranja, volonterima i korisnicima njihovih usluga.

Svi organizatori volontiranja, volonteri i korisnici njihovih usluga obvezuju se da u svom radu djeluju sukladno načelima i standardima Etičkog kodeksa.

TEMELJNA NAČELA


1. NAČELNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVENIM PROCESIMA


Volontiranje predstavlja jedan od načina organiziranog uključivanja građana u društvene procese čime svaki građanin ostvaruje mogućnost doprinosa pri rješavanju problema u zajednici i utjecaja na pozitivne promjene u društvu. Volonterski angažman građana može jedino nadopunjavati, ali nikako i zamijeniti djelatnosti i funkcije za koje postoji odgovornost drugih sudionika u rješavanju problema ili zadovoljavanju potreba u zajednici.


2. NAČELO DOBROVOLJNOSTI I SLOBODE IZBORA


Volontiranje podrazumijeva dragovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina u aktivnosti za dobrobit druge osobe ili opću dobrobit. Volontiranje je izraz osobnog izbora svakog pojedinca oslobođen od svakog oblika pritisaka.


3. NAČELO ZABRANE DISKRIMINACIJE


Pravo na dobrovoljno davanje vremena, znanja i vještina te primanje volonterskih usluga imaju svi ljudi bez obzira na dob, rasu, boju kože, jezik, vjeru, spol, spolnu orijentaciju, rod i rodno izražavanje, političko i drug uvjerenje, nacionalno i socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, naobrazbu, društveni položaj, bračno stanje, obiteljske obaveze, članstvo ili ne članstvo u političkoj stranci, udruzi ili sindikatu, tjelesne ili duševne poteškoće ili oboljenje i druge osobne karakteristike, ako drugačije ne proizlazi iz prirode volonterskih aktivnosti.

Prema studiji Istraživačkog centra Sveučilišta u Michigenu – redovan volonterski rad više od bilo koje druge aktivnosti potiče životna očekivanja, smanjujući mogućnost stresa, jačajući krvožilni sustav te imunitet organizma.
Uistinu sretni među vama bit će samo oni koji će željeti i pronaći načina da služe drugima.

ZAKLETVA

Zaklinjem se svojom čašću da ću držeći se ispravnih moralnih načela na najbolji mogući način služiti Bogu, domovini te da ću uvijek pomagati drugim ljudima i da ću svoje tijelo održavati snažnim, a um budnim.
Volonter je pouzdan, odan, pristojan, srdačan, poslušan, veseo, štedljiv, hrabar, čist i pun poštovanja prema drugima te uvijek spreman na prijateljski način pružiti pomoć.

Privatna pisma Svetice iz Calcute

Nedavno sam susrela jednog čovjeka na ulici.
Upitao:"Jeste li Vi Majka Terezija?" Odgovorila sam: "Jesam". Onda je rekao: "Molim Vas pošaljite nekoga u moju kuću. Moja žena je napola psihički bolesna, a ja sam napola slijep. No, čeznemo čuti zvuk ljudskog glasa koji govori s ljubavlju." Bili su to dobrostojeći ljudi. U svojoj su kući imali sve. Pa ipak, umirali su od usamljenosti, umirali su za glasom koji će im se obratiti s ljubavlju.

Odakle znamo da netko takav ne živi do nas? Znamo li tko su oni, gdje žive? Pronađimo ih, i kad ih pronađemo, pružimo im ljubav. Tako je lako samo govoriti i govoriti o siromasima u drugim mjestima. Vrlo često imamo one koji trpe, koji su usamljeni; ljude – stare, neželjene, bijedne – koji su blizu nas, a mi ih i ne poznajemo. Nemamo im se vremena čak ni osmjehnuti. Daleko najveća bolest je biti neželjen, nevoljen. Jako je teško shvatiti bol koju ti ljudi trpe, teško je prodrijeti u nju. Naši su siromasi veliki ljudi, vrijedni ljubavi. Ne treba ima naše sažaljenje i sućut. Treba im naša ljubav prožeta razumijevanjem i naše poštovanje. Siromasima trebamo reći da nam nešto znače, da je i njih stvorila ona ista ruka Božja, puna ljubavi, da bi ljubili i bili ljubljeni.

TKO JE ISUS ZA MENE?

Isus je Riječ Tijelom postala.
Isus je Kruh Života.
Isus je Žrtva prinesena na križu za naše grijehe.
Isus je Žrtva prikazana na svetoj Misi za grijehe svijeta i za moje grijehe.
Isus je Riječ – koju treba navijestiti.
Isus je Istina – koju treba obznaniti.
Isus je Put – kojim treba hoditi.
Isus he Svjetlo – koje treba upaliti.
Isus je Život – koji treba živjeti.
Isus je Ljubav koju treba ljubiti.
Isus je radost – koju treba dijeliti.
Isus je žrtva – koju treba prinijeti.
Isus je Mir – koji treba pružiti.
Isus je Kruh života – koji treba blagovati.
Isus je Gladni – kojeg treba nahraniti.
Isus je Žedni – kojeg treba napojiti.
Isus je Nagi – kojeg treba odjenuti.
Isus je Beskućnik – kojeg treba primiti pod krov.
Isus je Bolesnik – kojeg treba liječiti.
Isus je Osamljenik – kojeg treba ljubiti.
Isus je Neželjeni – kojeg treba željeti.
Isus je Gubavac – čije rame treba prati.
Isus je Prosjak – kojem treba osmjeh darovati.
Isus je Alkoholičar – kojeg treba saslušati.
Isus je Umno zaostali – kojeg treba zaštititi.
Isus je Maleno dijete – koje treba zagrliti.
Isus je Slijepac – kojega treba voditi.
Isus je Nijemi – umjesto kojega treba govoriti.
Isus je Bogalj – s kojim treba koračati.
Isus je Ovisnik o drogi – s kojim se treba sprijateljiti.
Isus je Bludnica – koju treba udaljiti od opasnosti i biti joj prijatelj.
Isus je Uznik – kojeg treba posjetiti.
Isus je Starac – kojega treba služiti.

PLOD TIŠINE JE MOLITVA,
PLOD MOLITVE JE VJERA,
PLOD VJERE JE LJUBAV,
PLOD LJUBAVI JE SLUŽENJE,
PLOD SLUŽENJA JE MIR.

napisala: Vesna Oršulić, dr. med.

 

   -European Volunteer Centre

   -UN Volunteers 

 

 
donjanaslovnanovostiakcijegalerija slikakontakt ng volonteri na facebooku novogradiščaning onlineekološka udruga izvorutvrda gračanicatrgovački obrt suzana

smile